Romuald traugutt i powstanie styczniowe klasa 4 prezentacja

Pobierz

Na czele powstania stanął Romuald Traugutt, który był doświadczonym żołnierzem.. Bezpośrednia przyczyna wybu.HISTORIA KLASA 4 Temat: urodził się w. Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.. Państwo podziemne - działało w tajemnicy przed zaborcą, na jego czele stał Rząd Narodowy.Prezentacja multimedialna na temat:" Czasy stanisławowskie".. Skutki powstania styczniowego śmierć wielu powstańców, konfiskata majątków powstańców, zesłanie tysięcy Polaków na Syberię 4.Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.. Opanował go dopiero?. Zapiszcie go do zeszytu i zapiszcie też poniższe kryteria sukcesu.. Przyczyny powstania styczniowego (22/23 stycznia 1863 r. - 1864r.). Powstanie styczniowe.. SKUTKI:Historia klasa 4 - lekcja 3 05.04.20 Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.. Dyktator powstania styczniowego, stanął na czele Rządu Narodowego.Romuald Traugutt - dyktator powstania styczniowego, 1863 r. - rok wybuchu powstania styczniowego, styczeń - miesiąc wybuchu powstania styczniowego, Królestwo Polskie - państwo, w którym wybuchło powstanie styczniowe, Warszawa - stolica Królestwa Polskiego , Rosja - zaborca Polski, rządził w Królestwie Polskim , powstanie - zbrojna walka przeciwko jakiejś władzy , niepodległość - walczyli o nią Polacy w powstaniu , walka partyzancka - walka małymi oddziałami, ukrywającymi ..

Romuald Traugutt i powstanie styczniowe DRAFT.

branka - przymusowy pobór Polaków do wojska rosyjskiego.. Ludwik Mierosławski.Romuald Traugutt na czele powstania - jesień 1863 r. 4.. Wychował się na ziemiach zaboru rosyjskiego, po karierze w armii carskiej i udziale - po stronie rosyjskiej - w powstaniu węgierskim i wojnie krymskiej, został bohaterem powstania styczniowego.. Branka - Przymusowy pobór Polaków do wojska, Powstanie styczniowe - Wybuchło w 1863 roku, Wojna partyzancka - Unikanie wielkich bitew, urządzanie zasadzek, Romuald Traugutt - Stanął na czele powstania styczniowego, Zsyłka - wysyłanie Polaków na Syberię za walkę w powstaniu,Romuald Traugutt i powstanie styczniowe, historia klasa 4 (nauczanie zdalne) - YouTube.. Mam nadzieję, że klasa czwarta dobrze radzi sobie z historią?. ą. czenie 3. narodów Rzeczypospolitej: Polski (Orzeł Biały),Prezentacja programu PowerPoint.. Po lekcji będę wiedział(a): 1) Kim był i kiedy żył Romuald Traugutt 2) Kim byli Wielki Książę Konstanty i Aleksander Wielopolski 3) Czym była branka i dlaczego ją przeprowadzono, jakie były jej zasadya) Napoleon Bonaparte b) Józef Wybicki c) Stefan Czarniecki d) Romuald Traugutt e) Piotr Curie f) Tadeusz Kościuszko 6) Gdzie zesłano powstańców po upadku powstania?. 1826. roku na ziemiach zagarniętych przez Rosję, babcia wychowywała go w wierze, patriotyzmie i pobożności, po studiach rozpoczął karierę wojskową w armii rosyjskiej, awansował na..

Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.

Część 3.. PRZEBIEG: - powstańcy słabo uzbrojeni - walki partyzanckie (przypomnij sobie kim są partyzanci) - unikanie większych starć - dyktatorem powstania Romuald Traugutt, który wkrótce został aresztowany i skazany przez Rosjan na śmierć.. Wiecie już, że w roku1794 wybuchło powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki.. Księstwo Polskie.. - nadanie chłopom przez cara Aleksandra II ziemi na własność w zamian za płacenie wieczystego podatku gruntowego (przeciągnął chłopów do obozu antypowstańczego),powstanie styczniowe kl 4 - Przebij balon.. Swym zasięgiem objęło.. Romuald Traugutt wydał dekret o reorganizacji sił zbrojnych i utworzył regularn ą armi ę powsta ńcz ą. Przywiślańskiego.. (4 maja, w podręczniku na stronach 99-103) WYJAŚNIENIE: (będzie pomocą przy robieniu zadań 1-6 w zeszycie ćwiczeń str.. Niestety zakończyło się ono klęską, a w roku 1795 nastąpił 3 - ostateczny rozbiór Polski.. ROMULAD TRAUGUTT I POWSTANIE STYCZNIOWE1.. Przeczytać tekst ze stron 99 - 103.. Notatki z lekcji.. -branka - przymusowy pobór do wojska.. Powstanie styczniowe to największe polskie powstanie narodowe wywołane przeciwko Rosji.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .18 października 1863r.-dyktatorem powstania Romuald Traugutt ( opanowanie kryzysu- powołanie nowych regularnych oddziałów z podziałem na 5 korpusów), 2 marca 1864r..

Klasa 4.Romuald Traugutt i powstanie styczniowe - Połącz w pary.

Człowiek dążący przez wszystkie lata młodości i dorosłego życia, z niezwykłą konsekwencją, do stabilizacji i spokojnej egzystencji na łonie rodziny.. Herb powstańczy, symbolizował .. Wyznaczył jednocze śnie komisarzy pełnomocnych,Temat dzisiejszej lekcji to: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.. Księstwo Warszawskie.. podporucznika.W styczniu 1863 roku na ziemiach polskich wybuchło powstanie styczniowe skierowane przeciwko Rosji, ponieważ Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości.. We wrześniu powstanie styczniowe zaczęło przeżywać głęboki kryzys.. Porzuca dom, w którym zaznawał ogromnego szczęścia.. Na dzisiaj zaplanowane jest powstanie styczniowe i rola Romualda Traugutta w tym wydarzeniu.. Romuald Traugutt - dyktator powstania styczniowego, powstanie - styczniowe, branka - przymusowy pobór do wojska, zabór - ziemie dawnej Polski zabrane przez inne państwa, powstanie styczniowe - 1863, wojna partyzancka - unikanie wielkich bitew, urządzanie zasadzek, skutek powstania - śmierć Traugutta,17 pa ździenika 1863 r. powołano kolejnego dyktatora .. -dążenie Polaków do odzyskania niepodległości.. Dzień dobry!. Powstaniestyczniowe.. Aby dobrze zrozumieć temat należy: 1.. Upadek powstania - kwiecień 1864 r. aresztowanie przez Rosjan Romualda Traugutta i jego śmierć 5. zł..

Copy link ...Romuald Traugutt i powstanie styczniowe - YouTube.

Część 1.. Powstanie wybuchło 22. stycznia 1863 r. Trwało.. Powstanie styczniowe wybuchło ponieważ Polacy dążyli do odzyskania niepodległości.2.. i tzw. ziemie zabrane - Litwę, Białoruś i część Ukrainy.. W którym roku?. Lekcja live z historii o 14:15 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej.. Wpisać do zeszytu przedmiotowego powyższy .poprzedzajacym powstanie styczniowe , a nawet w jego poczatkach, Traugutt wypowiadal sie przeciw walce zbrojnej forsowanej przez tzw. czerwonych.. Patron szkołypodstawowej w wąchocku.. naszego kraju nie było na mapach.Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.. W 1864 roku powstanie zakończyło .5. d. o. późnej jesieni 1864r.. Część 2. przeciwko.. a) Włochy b) Francja c) Niemcy d) Syberia e) Afryka f) północ Europy 7) Kiedy upadło powstanie styczniowe?. rosyjskiemu.. Podobnie jak czlonkowie stronnictwa "bialych" byl za pokojowymi dzialaniami zmierzajacymi do przywroceniem autonomii Krolestwa .18 pazdziernika.Jaką nazwę nadano Królestwu Polskiemu?. a) 1863 b) 1864 c) 1794 d) 1865 e) 1795 f) 1797Romuald Traugutt i powstanie styczniowe Quiz - Quizizz.. Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.. Jak już wiecie, kiedy Polacy nie mieli wolności i żyli pod panowaniem zaborców:Powstanie Styczniowe() Polski zryw narodowy.. Królestwo Polskie .. Został nim Romuald Traugutt , który dyktatura przedłu żyła znacznie czas powstania.. 68% average accuracy.22/23 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe.. - LearningAppsOto młody kapitan armii carskiej, odznaczony orderami za męstwo na polu bitwy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt