Restrukturyzacja małych gospodarstw 2020 kiedy decyzja

Pobierz

Wnioski przyjmowane są w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.. Każdy beneficjent, który otrzymał wymaganą liczbę punktów uzyska wsparcie finansowe.. 60 tysięcy czeka na właścicieli gruntów rolnych, także pracujących zawodowo Marzena Ślusarz 21 maja 2020, 9:11 Z 29 maja do 30 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła nabór wniosków na działanie Restrukturyzacja małych gospodarstw.Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu płatności w terminie 6 miesięcy możecie starać się o wypłacenie pierwszej raty pomocy (w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy).. Modernizacja i Restrukturyzacja 2020 - bo o nich mowa będzie możliwa dla rolników do 30 czerwca br. Właśnie wtedy, mija ostateczny termin naboru.. GIW nie miał uwag, podobnie jak IZ-PIB.Jun 26, 2020- Mając na względzie termin wydania przez ARiMR decyzji w sprawie przyznania pomocy (180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy) oraz termin realizacji warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których te decyzje zostały wydane (6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji), ocenia się, że czas na zapoznanie się z nowymi regulacjami i uzyskanie odpowiednich dokumentów będzie wystarczający - przekonują urzędnicy z resortu rolnictwa.May 6, 2022Na stronie internetowej ARiMR pojawiała się informacja o wydłużeniu naboru na 2 popularne poddziałania..

Opublikowano 23.04.2019 r. 29 marca zakończył się nabór wniosków na operacje typu Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Jest to sobota.. May 2, 2022rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych …Apr 6, 2022Restrukturyzacja małych gospodarstw - decyzja i co dalej?. Ich ostateczna liczba będzie znana, gdy wpłyną dokumenty złożone za pośrednictwem poczty.. Właśnie dlatego dokumenty będzie można składać także 1 lipca.. Jeśli Komisja Europejska zatwierdzi zmiany przygotowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, drugi termin przyjmowania wniosków z tego działania odbędzie się w maju.Jak czytamy w komunikacie Prezesa ARiMR w czasie trwania pierwszego naboru (od 28 lutego do 29 marca 2019 r.) złożono 6142 wniosków o przyznanie premii na restrukturyzację małych gospodarstw.. Listy rankingowe premii na restrukturyzację małych gospodarstwW dniu 7 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U .W ramach "Restrukturyzacji małych gospodarstw" zmienia się termin na wydanie przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji decyzji w sprawie przyznania pomocy - z 210 dni na 180 dni..

Na "Restrukturyzację małych gospodarstw" jest 4 345 024 125,58 zł, w jedynym jak dotąd naborze złożono 10 959 wniosków na trochę ponad 15 proc. limitu.

Wniosek o restrukturyzację należy wypełnić według instrukcji .Mar 17, 2021Mar 17, 2021Jan 10, 2021Dec 1, 2021Przypomnijmy, że całkowity budżet na realizację "Restrukturyzacji małych gospodarstw" w PROW 2014-2020 wynosi blisko 883 mln euro, czyli około 3,7 mld zł.. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020.Jul 19, 2021 KOWR wniósł m.in. o rozważenie nierezygnowania z punktów za udział w zorganizowanych formach współpracy.. Wydłużenie terminu naboru specjalnie dla rolnikówMay 16, 2022Wnioski można było składać od 31 maja w oddziałach regionalnych ARiMR.. Pomoc ta będzie przyznawana rolnikowi w formie premii w wysokości 60 tysięcy zł, wypłacanej w dwóch ratach, wynoszących odpowiednio 80% i 20%.Mar 26, 2021Jun 9, 2020Mar 18, 2021Wydanie decyzji w ciągu pół roku okazało się niemożliwe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt