Początek wojen ze szwecją prezentacja

Pobierz

był to -Rozdział III.. Kl. II gimnazjum.WOJNY ZE SZWECJ Ą. Nov 23, 2020W pierwszej połowie XVII wieku armia szwedzka kilkakrotnie najeżdżała polskie ziemie.. Po przeczytaniu udzielcie odpowiedzi na pytania 1 i 2 ze strony 100.Materiał dydaktyczny | 1605 - bitwa pod Kircholmem, 1627 - bitwa pod Oliwą, 1629 - rozejm w Starym Targu, 1635 - porozumienie w Sztumskiej Wsi.. Spis treści 1 Wstęp 2 Wojna 2.1 Szwedzka ofensywa 2.2 Działania wojsk litewskichLekcja historii.. Pierwszy etap wojny trwał w latach w Inflantach.. Przyczyny wojen ze Szwecj ą w pierwszej połowie XVII w. Zygmunt Waza, królewicz szwedzki, został królem Rzeczypospolitej w 1587 r. Stany szwedzkie zgodziły si ę by brał udział w polskiej elekcji pod warunkiem, że nie naruszy granic szwedzkich.. Jednak gdy w drugiej połowie XVI wieku nad Bałtykiem wybuchła wojna o bogatą krainę zwaną Inflantami (dzisiejszą Łotwę i Estonię), Polska i Litwa zaczęły zwracać coraz większą uwagę na Szwecję.Temat: Początek wojen ze Szwecją 1.. Jeśli wolisz, możesz zapoznać się z prezentacją bez mojego głosu.. Wojna o InflantyPOCZĄTEK WOJEN ZE SZWECJĄ.. Wojska Rzeczypospolitej dowodzone przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza liczyły 4 tysiące żołnierzy, a armia Karola IX 11 tysięcy.W materiale omówimy sobie dwa wielkie konflikty - ze Szwecją i z Imperium Osmańskim (Turcją)..

Początek wojen ze Szwecją.

1648- początek powstania na Ukrainiea) prawda b) fałsz 9) Zaznacz jedną z przyczyn wojen polsko - szwedzkich w XVII wieku: a) rywalizacja o ziemie nad Morzem Bałtyckim b) rywalizacja o Śląsk c) rywalizacja o prawa do polskiej korony 10) Zygmunt III Waza usiłował przyłączyć do Polski należącą do Szwecji.Początek Wojen ze Szwecją.. Znajdziesz ją pod tym linkiem: PREZENTACJA Jeśli chcesz się sprawdzić, zapraszam Cię do wykonania ćwiczeń zamieszczonych poniżej.. ewa_frankiewicz7_27293.. Walki toczyły się w Inflantach i na Pomorzu Gdańskim.. Wojna polsko-szwedzka była elementem wielkiego konfliktu międzynarodowego wojny trzydziestoletniej ().. biedna, ale mająca silną flotę i armię Szwecja) Najważniejsze etapy walk ze Szwecją: I.. W 1601 roku większa część Inflant (bez Rygi) została zajęta przez Szwedów (przychylność niemieckiej szlachty inflanckiej).. Zagrożona była Ryga a tym samym całe Inflanty.. Nowa Era.Wojna polsko-szwedzka o Inflanty stanowiła dalszy ciąg szwedzko - polskich sporów dotyczących podziału ziem dawnego zakonu kawalerów mieczowych.. Wojny polsko-szwedzkie zakończył rozejm w Sztumskiej Wsi podpisany w 1635 roku.Początek wojen ze Szwecją PRZYCZYNY wojen PRZYCZYNY WOJEN * Panowanie nad Bałtykiem * Roszczenia Wazów do tronu szwedzkiego * Konflikt religijny (Szwecja - protestanci, Zygmunt III Waza - gorliwy katolik) * W Szwecji brakowało ziem pod uprawę Kim był Zygmunt III Waza ?.

Przyczyny wojen ze Szwecją a.

pojęcia: potop, wojna szarpana, hetman (P), oddziały partyzanckie (PP), znaczenie obrony Jasnej Góry dla przebiegu .W trakcie wojny ze Szwecją polskie i litewskie armie, ustępujące liczebnie nieprzyjacielowi, a przede wszystkim słabsze technologicznie - bez porównania gorsza artyleria (trzeba też pamiętać o pomyśle Gustawa Adolfa na wyposażenie piechoty w łatwo przenośne działa trzyfuntowe, zwane skórzanymi armatami Gustawa) - unikały wdawania się w walne bitwy i swojej szansy szukały w stosowaniu technik wojny partyzanckiej, czyli atakowaniu maruderów wojsk szwedzkich, straży tylnych .W 1605 roku Szwedzi rozpoczęli zakrojoną na dużą skalę akcję zbrojną - rejonem działań wojennych stało się ujście Dźwiny.. Polakom udało się pokonać Szwedów miedzy innymi pod Kircholmem w 1605 roku i w bitwie morskiej pod Oliwą w 1627 roku.. Get unlimited access to this and over 100,000 Super resources1600 r. - przyłączenie do Polski Estonii; początek wojen ze Szwecją 1604 r. - początek tzw. dymitriad 27 września 1605 r. - bitwa pod Kircholmem - zwycięstwo husarii polskiej pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza w starciu z wojskami szwedzkimia) prawda b) fałsz 9) Zaznacz jedną z przyczyn wojen polsko - szwedzkich w XVII wieku: a) rywalizacja o ziemie nad Morzem Bałtyckim b) rywalizacja o Śląsk c) rywalizacja o prawa do polskiej korony 10) Zygmunt III Waza usiłował przyłączyć do Polski należącą do Szwecji.Zaczynamy od Szwecji..

Rzeczpospolita i Szwecja w 1594 r. zostały poł ączone uni ą personaln ą - Zygmunt ...Temat: Początek wojen ze Szwecją 1.

W latach trwa "potop szwedzki" Wojska szwedzkie zajmują prawie całą Rzeczpospolitą.. Pretensje Wazów do korony szwedzkiej b. Dążenie Szwecji do opanowania wszystkich wybrzeży Bałtyku w celu przejęcia kontroli nad handlem morskim 3.W czasie wojny o Inflanty dochodzi do zwycięskiej dla Polski bitwy pod Kircholmem w 1605 roku.. .Jun 11, 2022Władysław IV Waza ważne daty - wojna z Rosją 1635-rozejm ze Szwecją ( Szwecja otrzymuje inflanty , zaś zwraca Polsce wszystkie porty wcześniej zajęte ) .. Powodzenia!- pretensje władców Polski ze szwedzkiej dynastii Wazów do tronu Szwecji - konflikt religijny w rodzinie Wazów (luteranin Karol i katolik Zygmunt) - różnice gospodarcze (bogata, ale słaba Rzeczpospolita vs.. Na pozostałe przyjdzie czas w klasie VI.. W obronie granic Rzeczpospolitej.. ("Potop szwedzki" będziemy omawiać w poniedziałek na wideolekcji).. Decydująca bitwa została stoczona pod Kircholmem.. Dodatkowym czynnikiem była walka o tron szwedzki między Karolem Sudermańskim a Zygmuntem III Wazą.. Dzięki zaangażowaniu w wojnie całego społeczeństwa Szwedzi zostają wyparci z naszych terenów a wojna kończy się pokojem w Oliwie.Początek wojen ze Szwecją - Początek wojen ze Szwecją - Początek wojen ze Szwecją - Początek wojen ze Szwecją i Rosją - Przyczyny wojen ze Szwecją w XVII wieku Społeczność Historia Początek wojen ze szwecją 6 klasaNa początku XVI wieku Polska i Szwecja nie miały wspólnej granicy, dlatego ich kontakty nie były zbyt intensywne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt