Stopień najwyższy język niemiecki

Pobierz

Aby mówić o rodzajach stopniowania przymiotników, należy najpierw zapoznać się z nazwami samych stopni.Wyróżniamy stopnie: równy, wyższy i najwyższy.Stopień równy to przymiotnik w podstawowej formie.. Przymiotniki zakończone na -el, -er gubią -e- tematyczne (patrz Tipp).. 5.1 Stopień wyższy bez "e".. Wyróżniamy trzy stopnie, tak samo, jak w języku polskim: • stopień równy ( der Positiv) schön ( ładny) dick ( gruby) • stopień wyższy ( der Komparativ) tworzymy przez dodanie do stopnia równego końcówki - er schön er ( ładniejszy) dick er ( grubszy)Jak jest "stopień najwyższy" po niemiecku: Superlativ.. Przymiotnika w stopniu wyższym używamy wówczas, gdy chcemy podkreślić daną cechę przymiotnika lub dokonać porównania, natomiast w stopniu .Stopień najwyższy przymiotnika - Superlative Stopień najwyższy tworzy się przez dodanie do przymiotnika końcówki -est lub samego -st (w przypadku, gdy przymiotnik kończy się na samogłoskę -e. Przymiotnik w stopniu najwyższym występuje w zdaniach z przedimkiem the.. Chodzi mi dokładniej o przetłumaczenie Przedmiot: Język obcy / Gimnazjum: 3 rozwiązania: autor: edzia3 9.10.2010 (19:49) Tekst do przetłumaczenia Niemiecki>Polski Jestem słaby z niemca więc was Przedmiot: Język obcy / Gimnazjum: 3 rozwiązania: autor: Nesir 12.10.2010 (14:57) język niemiecki Przedmiot: Język .stopień-najwyższy..

Stopień najwyższy [Język niemiecki] (3).

W formie prostej do przymiotnika równego dodajemy przyrostek -е lub -ее.. am wenigstenStopień najwyższy po niemiecku :-duży,-długi,-wąski,-kolorowy,-drogi,-ekstrawagancki,-elegancki.. oft (często) öfter.. )W języku rosyjskim występują dwie formy stopnia wyższego: - forma prosta.. gern - chętnie.. nett - miły/miło.. 5.2 Umlauty w .Stopień najwyższy przymiotników w języku niemieckim tworzy się stosunkowo łatwo - najczęściej nowa forma powstaje przez dodanie właściwego przyrostka do przymiotnika w stopniu równym, np. -st. Przymiotniki w stopniu najwyższym z reguły występują w zdaniu z rodzajnikami określonymi, czasem z zaimkami dzierżawczymi.W języku niemieckim formy stopnia wyższego i najwyższego tworzy się najczęściej przez dodanie właściwej końcówki do przymiotnika w stopniu równym (ale nie zawsze!).. Przymiotnik w stopniu wyższym i najwyższym podobnie jak przymiotnik w stopniu równym podlega odmianie.. Przymiotniki jednosylabowe z samogłoską rdzenną -a-, -o, -u- często otrzymują przegłos -ä-, -ö-, -ü-..

stopień najwyższy.

Jeżeli temat przymiotnika w stopniu równym kończy się na к, г, х, т, д, ст .miły - milszy - najmilszy.. źródło: Polityk 2012-01-30 16:55:30 UTC #2. groß -größer- am größten lang -länger- am längsten schmall -schmäller- am schmällsten bunt -bunter- am buntestenPositiv (stopień równy) - Komparativ (stopień wyższy) - Superlativ (stopień najwyższy) klein (mały) - klein er (mniejszy) - der/die/das klein ste (najmniejszy/najmniejsza/najmniejsze) schnell (szybki) - schnell er (szybszy) - der/die/das schnell ste (najszybszy / najszybsza / najszybsze)Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim: der Positiv: Stopień równy jest podstawową formą przymiotnika.. szczęśliwy - szczęśliwszy - najszczęśliwszy.. bald (wkrótce) eher.. W języku niemieckim wyróżniamy trzy stopnie: równy (d er Positiv), wyższy ( der Komparativ) i najwyższy ( der Superlativ ).. następna strona →Question from @SlytherinGirl - Gimnazjum - Język niemiecki.. W stopniu wyższym przymiotniki otrzymują końcówkę "-er", w stopniu najwyższym przed przymiotnikiem stawiamy "am" i otrzymuje on końcówkę "-sten".. Odpowiedzi udzielaj na niebiesko.. kurz - krótki/krótko.. gramatyka forma przymiotnika lub przysłówka, oznaczająca największe nasilenie opisywanej przez niego cechy +2 definicje .. Tłumacz; .. Zamień język .Przymiotniki (i przysłówki) można stopniować..

... stopień najwyższy noun + gramatyka gram.

Stopień równy to podstawowa forma przymiotnika, którą dobrze znamy np. gut - dobry/dobrze.. Jeśli przymiotnik kończy się na -y, stopniując zmieniamy -y na -i: play happy - happ i er - the happ i est.. Krótkie przymiotniki, które mają "-a-", "-o-", lub "-u-", otrzymują w stopniu wyższym i najwyższym przegłos.Trzy stopnie przymiotników.. Stwórz odpowiednie formy gramatyczne do przymiotników w stopniu równym, które są podane.Stopień wyższy ( der Komparativ) powstaje poprzez dodanie do przysłówka końcówki -er (tak samo jak w przypadku przymiotnika).. W języku niemieckim tak jak w języku polskim mamy trzy stopnie - równy, wyższy i najwyższy.. Stopień wyższy tworzymy poprzez dodanie końcówki -er.Język niemiecki Uzupełnij porównania, stosując stopień wyższy i najwyższy.. der Komparativ:.Przymiotnik w języku niemieckim podlega stopniowaniu.. .5 Stopniowanie przymiotników niemiecki - wyjątki.. gern (chętnie) lieber.. oft - często.. (Wąż jest szybszy niż ślimak.. - forma złożona.. Gdy chcemy dokonać porównania, robimy to przy użyciu als (niż): Stopień najwyższy ( der Superlativ) tworzymy dodając do przysłówka końcówkę - (e)sten i stawiając przed przysłówkiem słowo am.W j. niemieckim przymiotnik ulega stopniowaniu, podobnie jak w j. polskim posiada trzy stopnie: • stopień równy - der Positiv • stopień wyższy - der Komparativ • stopień najwyższy - der Superlativ Stopień wyższy Stopień wyższy przymiotnika tworzymy poprzez dodanie do formy podstawowej przymiotnika końcówkę -er (schnell - schneller).Stopień najwyższy przymiotnika w języku niemieckim należy utworzyć poprzez dodanie do formy podstawowej przymiotnika niemieckiego końcówki "-st" lub "-est"..

ZalogujStopniowanie przymiotników niemieckich.

Za jego pomocą opisujemy cechy istot żywych, przedmiotów lub sytuacji.. Tłumaczenie w kontekście: Dziś rano miałam o pół stopnia wyższą temperaturę.. tłumaczenia stopień najwyższyPytanie 25 maja 2020 Szkoła podstawowa Język niemiecki Utwórz stopień wyższy i najwyższy od podanych przymiotników.. schlecht - zły/źle.. interessant - interesujący (ciekawy) /interesująco (ciekawie) Stopień wyższy tworzymy poprzez dodanie końcówki - erstopień równy: stopień wyższy.. * play large - large r - the large st. duży - większy - największy.. Ćwiczenie polega na uzupełnieniu pustych pól przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.. Question from @Wskteam003MeeKTV - Szkoła podstawowa - Język niemieckiTłumaczenie słowa 'stopień najwyzszy' i wiele innych tłumaczeń na niemiecki - darmowy słownik polsko-niemiecki.. Meine Mutter istStopniowanie przymiotników niemiecki stopień równy wyższy i najwyższy Lang Gut Am killer Schalafen..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt