Uzupełnij zdania wpisz nazwę koloru we właściwej formie das ist ein

Pobierz

in Reparatur w naprawie gegenüber naprzeciwko Filmlektion - lekcje z filmem, do których są załączone kolorowe karty pracy.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Uzupełnij zdania czasownikami we właściwej formie i zapisz je w zeszycie.. (2)I Uzupełnij zdania, stosując czas przeszły Präteritum czasowników haben lub sein we właściwej formie osobowej.. Wpisz w każdą lukę odpowiedni wyraz w poprawnej formie.. Język niemiecki - szkoła podstawowa.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. 3.uzupełnij zdania czasownikami z zadania 2 we właściwej formie dwa czasowniki nie pasują do żadnego zdabua .Uzupełnij zdania wyrazami ; zawieść , zawieżć we właściwej formie.. A każdy z nich ma swój "nieokreślony" odpowiednik (ein, eine).. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie .. Przykład: Das ist ein Foto.. "Der, die, das" to rodzajniki określone.. Logowanie..

... Uzupełnij zdania czasownikami we właściwej formie i zapisz je w zeszycie.

Cd • 11 Wysłuchaj ponownie dialogów z podręcznika i uzupełnij zdania.. Ariel nie chciał .. swoich wirtualnych kolegów a .. prawdziwa przyjaciółkę róże.. DODAJ + Język niemiecki.. .Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g= 30g.. ( Lesen )Jun 24, 2020Wpisz słowo podane w nawiasie we właściwej formie.. Nic nie szkodzi.. Dwa z nich podano dodatkowo.. Szkola edukacja.. - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki.. Książki Q&A Premium Sklep.. Wpisz czasowniki dürfen, sollen i möchten w odpowiedniej formie.. Opisz swój pokój.. 4.Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Uzupełnij zdania, wstawiając wyrazy podane w nawiasach we właściwej formie.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Uzupełnij podane zdania.. Napisz poniższe zdania w czasie Perfekt.. e) Karsten hat ein Haustier.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. "Ein, eine" to rodzajniki nieokreślone: Uzupełnij zdania rodzajnikami nieokreślonymi i określonymi.. Dodaj niezbędne elementy, tak aby utworzyć logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Rejestracja.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Apr 13, 2021b Uporządkuj zdania i zapisz w zeszycie dwa dialogi.. Są trzy rodzaje, więc i są trzy rodzajniki - "der" dla rodzaju męskiego (on), "die" dla rodzaju żeńskiego (ona) i "das" dla rodzaju nijakiego (ono)..

Uzupełnij pytania zaimkiem dzierżawczym 'sein' we właściwej formie.

W zdaniu tym rzeczownik Polen ("Polska") traktowany jest jako nazwa odnosząca się do wielu obiektów z określonego zbioru i jego użycie zbliżone jest do użyć rzeczowników pospolitych.Uzupełnij podane zdania.. ZALOGUJ.. Wytłuszczony wyraz rozpoczyna zdanie.. = "Polska wczorajsza była piękniejsza od Polski dzisiejszej.".. Pamiętaj o właściwej kolejnośći wyrazów.. Jeden wyraz został podany dodatkowo.. Videoblog - rodzaj projektu motywujący do .3.uzupełnij zdania czasownikami z zadania 2 we właściwej formie dwa czasowniki nie pasują do żadnego zdabua.. 2.Uzupełnij zdania.. mimo ze ariel .. różę , pomogła mu wezwać Uzupełnij zdania wyrazami ; zawieść , zawieżć we właściwej formie.May 19, 2021Wpisz odpowiednie wyrazy we właściwej formie.. Napisz krótki tekst o sobie.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji:Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt