Znajomość funkcji językowych uzupełnij dialogi

Pobierz

Zadanie 4.. A1, A2, B1, B2, C1, C2.Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych mają zweryfikować umiejętność posługiwania się językiem obcym w typowych sytuacjach życia codziennego.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Zadanie 3 Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1-4).. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Do każdego z nich dobierz właściwą odpo-wiedź (A-E).. Lekcja live z angielskiego o 9:00 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 8 szkoły.. brakujący fragment wypowiedzi, tak.95.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. W każdą lukę možesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.6 Znajomość funkcji językowych Zadania oparte są na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym.. Określanie poziomu znajomości angielskiego według Skali Rady Europy.. Uzupełnij dialogi (5.1.-5.3.).. (3 pkt) Uzupełnij dialogi (5.1-5.3).2.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Znajomość funkcji językowych.. Zadanie 8.. Znajomość funkcji językowych.. Praca nad rozwijaniem komunikacji wydaje się być najtrudniejszym elementem nauki języka obcego.. Znajomość języka włoskiego jest przydatna w życiu codziennym.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zadanie: 1 2 3 4.. Znajomość funkcji językowych.. Zadanie 9.. Z podanych odpowiedzi wybierz brakującą wypowiedź jednej z osób.Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są..

Znajomość funkcji językowych Zadanie 8.

Dopasowywanie reakcje, reagowanie, mini-dialogi (uzupełnianie, tworzenie), dłuższe dialogi itp. wprowadzam od najmłodszych klas.Znajomość funkcji językowych Uzupełnij dialog.. Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (1).. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.Znajomość funkcji językowych.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Przeczytaj tekst.. (0-2) Uzupełnij dialogi 8.1.-8.2.zadania z rozwiązaniami z angielskiego - znajomość funkcji językowych.. 1 do posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych oraz znajomość środków językowych 6.2 Ponownie przeczytaj dialog z uzupełnionym już przez siebie pierwszym zdaniem.Znajomość funkcji językowych.. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Tak więc podstawową funkcją wypowiedzi pisanej lub mówionej jest funkcja komunikatywna.Wyznacz zbiór wartość funkcji kwadratowej f(x)=½x²-3x+1 określonej na przedziale domkniętym <0, 5>.Znajomość funkcji językowych.. Znajomość funkcji językowych.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.4.. (1) Zadanie 5.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.2.). Wpisz w każdą lukę (1‒6) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Ćwiczenia utrwalające.Przykładowe zadania.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Znajomość funkcji językowych: Potrafi poprawnie i samodzielnie dobrać odpowiedzi do usłyszanych/ podanych pytań - zadanie typu: dobieranie, a także poprawnie uzupełnić dialogi, wybierając właściwe odpowiedzi - zadanie typu: wybór wielokrotny.You are what you eat Znajomość funkcji językowych Have you booked the table, sir?Znajomość funkcji językowych..

Znajomość funkcji językowych.

wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.Start studying Znajomość funkcji językowych.. (0-3) Uzupełnij dialogi 6.1.-6.3.. Wpisz w każdą lukę (1.-3.). Uzupełnij dialogi.. Znajomość funkcji językowych.Poziom znajomości języka angielskiego.. Uzupełnij dialogi.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.Uzupełnij luki w tekstach wyrazami z ramki cztery z nich zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Zakreśl literę A, B lub C.. Uczniowie boją się mówić, a nauczycielom, z uwagi na obfitą podstawę programową, zwyczajnie brakuje czasu na szlifowanie tej umiejętności.Zadania na znajomość funkcji językowych - egzamin ósmoklasisty.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1.-3.. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych mają ocenić twoją zdolność.. Dialog zamyka się kropką wtedy, gdy narracja nie odnosi się do wypowiedzi bohatera.. Wpisz w każdą lukę (6.1-6.3) brakujące fragmenty wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W przykładzie do poprzedniego punktu narracja (czyli odpowiedział Adam) odnosiła się do wypowiedzi.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Kropki po wypowiedzi zatem nie było.Znajomość funkcji językowych B Uzupełnij luki (1-3) w dialogu brakującymi fragmentami wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

8 Znajomość funkcji językowych - przykład zadania otwartego.

Uzupełnij dialogi 3.1.-3.2.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH - zwykle mają numery 4(5)-6; tu też przydatna jest umiejętność tzw. reagowania w różnych sytuacjach (zwroty, wyrażenia).. Uzupełnij dialogi (5.1.-5.3.).. Zadanie 1 (0-2) ZADANIE OTWARTE Uzupełnij dialogi 1.1.-1.2.. Zadanie 4.. Uzupełnij dialog.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest.. Zadanie 4.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi tak, aby otrzymać spójne i logiczne teksty.Każda wypowiedź (także analizowany tekst) służy porozumieniu między nadawcą a odbiorcą, czyli pełni funkcję komunikatywną.. Wystarczy poznać najważniejsze wyrażenia i już możesz zapytać o drogę do Koloseum, kupić pizzę, czy też Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Dialog Holly: Do you fancy PLAYING COMPUTER GAMES?Znajomość funkcji językowych Uzupełnianie luk (komiksy).. Zadanie 4 Uzupełnij dialogi (1-2), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.Znajomość funkcji językowych - reagowanie, odnajdywanie się w danej sytuacji - kładę ogromny nacisk na te sprawy na moich lekcji.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty..

Znajomość środków językowych.

Uzupełnij dialogi.. Zadanie 6.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę (9.1.-9.2.). Poziom biegłości językowej.. Trudność tego zadania, podobnie jak wszystkich otwartych zadań na słuchanie, wynika z B. ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH Uzupełnij dialogi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt