Uzupełnij dialogi formami czasu perfekt czasowników podanych w nawiasach

Pobierz

'Nigdzie nie mogę jej znaleźć' (do tej pory jej szukam).. POMOCY DAJE NAJ.Uzupełnij zdanie stawiajac czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu present perfect.. (fernsehen) 7.Present Perfect - używamy, gdy jakaś czynność miała miejsce w przeszłości, ale jej skutki trwają do chwili obecnej.. POMOCY DAJE NAJ .Wpisz czasowniki podane w nawiasach we właściwej formie.Użyj konstrukcji USED/DIDN'T USE TO.. They .. (work) on a new smartphone at the moment.uzupelnij dialogi odpowiednia forma czasownikow podanych w nawiasach Uzupelnij Dziekuje z gory !. 2011-10-25 17:33:57; Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika be 2017-09-27 23:02:53; uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika nehmen 2014-09-16 20:47:03; Uzupełnij odpowiednią formą czasowników .Uzupełnij odpowiednią formę czasowników modalnych podanych w nawiasie.. Szkoła - zapytaj eksperta (1460) Szkoła - zapytaj eksperta (1460) Wszystkie (1460) Język angielski (795) Język polski (339) Matematyka .Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. (przykład) A. Look!. He (speak) excellent French.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników podanych w nawiasach 1.. Uzupelnij Dziekuje z gory !. Wpisz czasowniki podane w nawiasach we właściwej formie.Użyj konstrukcji USED/DIDN'T USE TO..

Feb 14, 2021Uzupełnij dialogi formami czasu Perfekt czasowników podanych w nawiasach.

2013-01-11 16:22:33; Uzupełnij tekst e-maila od Hanny właściwymi formami czasowników 'have got' oraz 'be' 2013-01-04 17 .Present Perfect vs.. UWAGA: Nie używać skróconych form w tym ćwiczeniu!duniadunia Wpisz czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie czasu P.Simple i P.Continous .. Przedmiot: Język angielski / Liceum: 2 rozwiązania: autor: Kitka18 22.4.2010 (14:34) Wpisz w puste pola casowniki w odpowiedniej formie czasu Past Simple&Past Contin Przedmiot: Język angielski / Liceum: 2 rozwiązania: autor: Kitka18 22.4.2010 (15:13) PILNE!. Wpisz czasownik we właściwej formie.. DIALOG Z .Uzupełnij dialog poprawnymi formami czsowników podanych w nawiasach i odpowiedz na pytanie.. Język polski.. 2013-01-11 16:22:33; Uzupełnij zdania odpowiednią formą.. Pytania .. we have already done this they claimed they .. ( do , already )that.Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach.. są dwie kolumny , na górze będzie zdanie pierwsze pod nim zdanie drugie do niego .. np. 'Zgubiłem kartę kredytową' (w przeszłości mi zginęła).. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćUzupełnij zdania właściwymi formami czasownika 'be'.. Napisz przykłady czasu Passer Compouse.uzupelnij dialogi odpowiednia forma czasownikow podanych w nawiasach uzyj czasu past simplr lub present perfect Określ czy zaznaczone słowa to formy czasu present simple {PS} czy present continuous {PC} 1 We always recycle our rubbish at school 2 They're putting the magazines into the green recycling bin …Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie..

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników podanych w nawiasach.

Lektury .. Uzupełnij dialog poprawnymi formami czsowników podanych w nawiasach i odpowiedz na pytanie.. Zapisz podane zdania w czasie Perfekt.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Użyj czasu Present Continuous lub Present Simple.. OdpowiedzUzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie czasu present simple, present continuous, past simple, present perfect simple lub present perfect continuous.. Ćwiczenie Uzupełnij luki z właściwymi formami podanych czasowników w nawiasach w angielskim czasie Present Perfect lub Past Simple.. 8 pkt - 27.4.2022 (22:11 .Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.. Have/has + 3 forma czasownika (z końcówką '-ed' lub czasownik nieregularny z 3 kolumny tabelki)Sep 11, 2020uzupelnij dialogi odpowiednia forma czasownikow podanych w nawiasach uzyj czasu past simplr lub present perfect Napisz przykłady czasu Passer Compouse.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt