Różnorodność biologiczna prezentacja prezi

Pobierz

słodkowodnych) oraz zespołów ekologicznych.. Określa bogactwo gatunkowe oraz udział każdego z gatunków w danych ekosystemach.Określa poziom zmienności genetycznej w obrębie populacji.. Stanowią ostoję dlaPlik różnorodność biologiczna prezentacja prezi.pdf na koncie użytkownika vinibomba • Data dodania: 14 lis 2018Konwencja o różnorodności biologicznej została sporządzona podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (Brazylia) w dniu 5 czerwca 1992 r i jest obecnie jednym z najbardziej powszechnych porozumień międzynarodowych: jego stronami są 193 państwa świata.. Skala organizmów obejmująca wszystkie gatunki występujące na Ziemi zarówno roślinne jak i zwierzęce.. Jest podstawowym źródłem różnorodności biologicznej.. Największy problem stanowi wylesianie.. Około 42% leków antynowotworowych pochodzi z naturalnych źródeł Owady, nietoperze i ptaki umożliwiają zapylanie kwiatówU podstaw zagrożeń różnorodności biologicznej często stoi nasz brak wiedzy i wrażliwości przyrodniczej, a także bierność i niechęć do działania.. Stoją w niej na białych podstawkach dwa eksponaty, przedstawiające dronta dodo.Różnorodność biologiczna - zróżnicowanie żywych organizmów wraz z całą zmiennością na poziomie genów, gatunków i zamieszkiwanych przez nie ekosystemów; rozpatrywane w skali całej kuli ziemskiej lub niższych jednostek biogeograficznych (np. państw florystycznych, krain zoogeograficznych)..

Bioróżnorodność można porównać do systemu, w którym każdy element ma znaczenie.

To powiedziawszy, bioróżnorodność jest klasyfikowana według skali, na której się koncentruje, więc może to być:1992 r. - Konwencja o różnorodności biologicznej przedstawiona do podpisu podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 1996 r. - Polska ratyfikuje Konwencję 2010 r. - 10 Konferencja Stron Konwencji CBD w Nagoi Światowy plan strategiczny na rzecz ochrony bioróżnorodności na lata 2011-2020 Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych orazPlik Prezentacja Różnorodność biologiczna.ppt na koncie użytkownika alex111 • folder Zagrożenia cywilizacyjne i ZR • Data dodania: 28 cze 2012.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Pomiary rożnorodności biologicznej sa szacunkowe i polegaja na ustaleniu liczby oraz rozmieszczenia gatunków na danym terenie.. Odkryta przez naukowców prowadzących badania w wysokich górach Birmy.. - różnorodność ekosystemów bogactwo siedlisk warunkujących bogactwo ekosystemów.Wiemy, że różnorodność biologiczna obejmuje zmienność wszystkich żywych istot z dowolnego źródła i pochodzenia, a to obejmuje zarówno ekosystemy lądowe, jak i wodne oraz sieci ekologiczne, których są częścią.. Różnorodność biologiczna=Bioróżnorodność.Główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni) Różnorodność biologiczna Ziemi Ogniska różnorodności biologicznej zasięg pokrywa sie z występowaniem oliwki magot - jedyna małpa żyjąca w Europie karłatkaRóżnorodność biologiczna Prezentację wykonała Julia Kurcz Źródła grafiki zwierząt "nabiera się" na pozostawione przez nas kolorowe czy błyszczące śmieci, biorąc je za pokarm, czy materiał na gniazdo..

Definicja różnorodności biologicznej.Rolnictwo intensywne a różnorodność biologiczna .

Treści kształcenia.. Ta zagrożona wymarciem małpa z zadartym nosem wyróżnia się białą brodą odcinającą się na czarnym futrze i… kichaniem.różnorodność beta - zróżnicowanie występowania gatunków w gradiencie środowiskowym lub między różnymi zbiorowiskami roślinnymi.. Ubytki i rozdrobnienie siedlisk.. Ludzie znajdują się we wnętrzu tego czynnego układu, a nie poza nim.Zagrożenia różnorodności biologicznej Działalność człowieka jako przyczyna wymierania gatunków Rolnictwo a różnorodność biologiczna Współczesne wymieranie gatunków Bezpośrednia eksploatacja zasobów przyrody Obcy atakują!. Współczesne wymieranie gatunków wynika głównie z: *Do spadku różnorodności biologicznej człowiek przyczynia się w dużym stopniu przez: eliminowanie orgazmów zanieczyszczanie środowiska- powietrza, gleby i wód niszczenie siedlisk wprowadzanie obcych gatunków do ekosystemu Przyczyny eliminowania organizmów: KolekcjonerstwoZagrożenie różnorodności biologicznej Bioróżnorodność: cała otaczająca nas przyroda ożywiona.. biologiczna obejmuje różnorodność w obrębie danego gatunku, różnorodność gatunków w określonym siedlisku oraz różnorodność na .Różnorodność biologiczna to bogactwo form życia organizmów występujących na Ziemi.. Rozwój cywilizacji, a zwłaszcza zwiększanie liczby ludzi, wymuszało zagospodarowanie kolejnych obszarów pod uprawę roślin i wypas zwierząt..

różnorodność delta - zmiany składu gatunkowego wzdłuż gradientu klimatycznego lub zmiany pomiędzy regionami geograficznymi.

Lasy są bowiem najcenniejszymi zpunktu widzenia bioróżnorodności ekosystemami na Ziemi.. Cele zoperacjonalizowaneorganizmów żyjących na Ziemi, będących nieodłączną częścią.. Bogactwo gatunków organizmów występujących na Ziemi.Różnorodność gatunkową środowiska określa się liczbą gatunków przypadającą na jednostkę powierzchni.. Na potrzeby rolnictwa przekształcano coraz więcej ekosystemów naturalnych, np. karczowano lasy, przez co przestrzeń życiowa .Różnorodność biologiczna dzieli się na: - różnorodność gatunkowa - bogactwa roślin i zwierząt występujących na Ziemi.. Różnorodność.. 3.różnorodności biologicznej Najważniejszą przyczyną spadku różnorodności biologicznej jest stałe zmniejszanie się powierzchni ekosystemów naturalnych.. Zapraszam do subskrypcji i oglądania innych filmów na moim kanale.. Podstawa programowa: Punkt 2.1 [uczeń] opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów.. zamieszkiwanych przez siebie ekosystemów (lądowych, morskich lub.. 2.Poziomy różnorodności biologicznej Różnorodność ekosystemowa - bogactwo siedlisk wraz z organizmami Różnorodność gatunkowa - rozmaitość gatunków występujących w danym ekosystemie Różnorodność genetyczna -różnorodność .Kamienie milowe w ochronie różnorodności biologicznej Przełomowy moment w podejściu do spraw degradacji środowiska jako całości - przedstawienie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 26 maja 1969 raportu " Człowiek i jego środowisko"About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .Różnorodność biologiczna w skali globu kurczy się w niespotykanym wcześniej tempie już od połowy XX w. Przyczyniamy się do tego zwłaszcza podczas polowań czy zajmowania nowych terenów na potrzeby rolnictwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt