Ustawa o usługach turystycznych tekst jednolity

Pobierz

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Pokaż treść w pełnym oknie Permalink ELI:Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2019 r. Poz. 548 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ3 days ago3 days agoJun 7, 2022Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych Pokaż treść w pełnym okniez dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych1) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268) Rozdział 1.. Tekst jednolity oraz inne ustawy dotyczące imprez masowych, sportu, turystyki na stronie Prawo/Imprezy masowe, sportowe, rekreacyjne .. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (dz. u. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dz. u. z …Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Rozdział 1..

Jest on dostępny tutaj: UIT tekst jednolity 2019.

KULTURY I SZTUKI MIN.. PRAWO TURYSTYCZNE.. Pliki do pobrania ustawa_o_uslugach_turystycznych_tekst_jednolity_10 01 2014.pdf [394,1 KB] (pdf, 394.12 KB)5 days ago(tekst jednolity) Rozdział1 Przepisy ogólne Art. 1.. Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług .3.. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 1) art. 3 i art. 5-7 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpiecze-niach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-1 day agoDziennik Ustaw z 1997 r. Nr 133, poz. 884.. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI; Status aktu prawnego akt posiada tekst jednolity; Data wydania 1997-08-29 Minimalne wymagania co do wyposa żenia innych obiektów, świadcz ących usługi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust.. blog radcy prawnego dr.. Tekst ogłoszony: D20160187.pdf.. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Pokaż treść w pełnym oknie ..

Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity .

2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, okre śla załącznik nr 7 do rozporz ądzenia.. FINANSÓW MIN.. Piotra Cybuli (zał.. Organ wydający SEJM; Organ zobowiązany PREZ.. Nr 133, poz. 884) tj. z dnia 21 marca 2001 r. (Dz.U.. (uchylony).. Data ogłoszenia: 2017-12-18 .. Foto : określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Również ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U.2014.196 - dalej: Ustawa) w art. 3 zawiera taki słowniczek.. Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI MIN.. Przepisy ogólne.. Przepisy ogólne.. Data wydania .W Dzienniku Ustaw z 12 lutego 2014 r. (poz. 196) opublikowany został tekst jednolity ustawy o usługach turystycznych.. Nr 55, poz. 578) tj. z dnia 7 października 2004 r. (Dz.U.. Wczytywanie… Podobne Ustawa o usługach turystycznych - tekst po ostatnich nowelizacjach 7 stycznia, 2014 W "PRAWO TURYSTYCZNE"Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Akt posiada tekst jednolity ..

w 2008 r.)PRAWO: Ustawa o usługach turystycznych - ważne definicje ...

Nr 223, poz. 2268)na podstawie art. 16 ust.. Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.. Ustawa określa warunki świadczenia, przez przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. NrObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych Pokaż treść w pełnym oknie .. text.html.. Materiały Ustawa o usługach turystycznych-tekst jednolity 10.01.2014.pdf 0.38MB Informacje o publikacji dokumentuobwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822),10 stycznia 2014 r. opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r, poz. 196).. (uchylony).. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (dz. u. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dz. u. z 2014 r. poz. 196), z …12 lutego 2014 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o usługach turystycznych..

Tekst jednolity ...Dziennik Ustaw Monitor Polski .

Tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 10 stycznia 2014 r. opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r, poz. 196).. Minimalne wymagania co do wyposa żenia w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich doNiedawno pojawił się nowy tekst jednolity ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 548).. Art. 2.na podstawie art. 16 ust.. Typ dokumentu: Ustawa ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt