Rozpoznawanie środków stylistycznych quiz

Pobierz

Przy porównaniu napisz P, przy epitecie E a) ciemnozielonym, świeżym sianie ……… b) Z otworu czarnej strzechy ……… c) złote, migocące pręgi ……… d) Tyś jak lód ……… e) Wieją, wieją proporce (…) jak namioty ruchome wojsk ……… f) srebrnotęczowy sznur ……… 2.. Istniała kiedyś lodowa góra, biała, olbrzymia, lodowca córa.. "Litwo!. Z podanego fragmentu wypisz 3 epitety z określanym wyrazem, podkreśl je.. Rodzaje i gatunki literackie TEST.. Temat ten, jest często postrachem maturzystów.ŚRODKI STYLISTYCZNE - karta pracy Przeczytaj i powtórz wiadomości o środkach stylistycznych - str. 327-329 w podręczniku.. Szybko, szybko, stygnie kawa!ŚRODKI stylistyczne; Wiersz i proza na egzaminie; NAUKA O JĘZYKU.. Do podanych rodzajów literackich dobierz po trzy gatunki literackie.Zadanie 1.. Polegają one na celowym zestawieniu wyrazów w taki sposób, aby osiągnąć nowe znaczenie.. poleca 78% 2305 głosów Treść Grafika Filmy Komentarze Środki stylistyczne ……………………………………….. Służy podkreśleniu treści.. "Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj.. Porównanie.. r odki stylistyczne - inaczej środki dekoracyjne, figury stylistyczne, środki artystyczne i wiele innych….. a długi rosną b) biały jak gołąb c wiatr wieje d budzą się wspomnieniaTemat: Przed egzaminem: Środki stylistyczne.. Treść.. Anafora - powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych wersów lub segmentów wypowiedzi..

Waszym zadanie jest nazwanie środków stylistycznych.

ty ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi.. Podkreśl te wersy, w których dostrzegasz porównanie:Zastosowanie środków stylistycznych umożliwia wyrażenie emocji, wzmocnienie kreacji poetyckiej opisywanego zjawiska oraz osiągnięcie efektu odbioru zaplanowanego przez twórcę.. Autor utworów lirycznych to : dramaturg pisarz poeta: 8.Uosobienie (personifikacja) to środek stylistyczny, który polega na nadaniu zjawiskom, roślinom, zwierzętom lub przedmiotom cech ludzkich, przykłady: jabłka zarumieniły się w sadzie, cały dom posmutniał świerszcz cicho grał na skrzypkach Epitet Epitet to określenie rzeczownika, często bardziej poetyckie i wyszukane niż zwykły przymiotnik, np.Środki stylistyczne.. Jakie środki zastosowano w poniższym wierszu?. Trzeba krwi!Składniowe środki stylistyczne - przykłady.. Zapraszam więc do rozwiązania tego quizu.. W poezji: połączenie słów niezgodnie z ich pierwotnym znaczeniem i nadanie im dzięki temu nowego znaczenia to: porównanie metafora uosobienie: 7.. Obejrzyjcie prezentację o środkach stylistycznych następnie wykonajcie ćwiczenia, które umieściłam w punkcie 3.. Sortowanie według grup wg Paulafolega Safety Środki stylistyczne - kl. VII, VIII, Beata Połącz w pary wg Ludwinskabeata Klasa 7 Klasa 8Środki poetyckie..

Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V.

Jaki profil w liceum powinieneś wybrać?środek stylistyczny polegające na metaforycznym przedstawianiu zwierząt i roślin, przedmiotów nieożywionych, zjawisk lub idei jako osób ludzkich - szczególnie często personifikuje się pojęcia abstrakcyjne, zwłaszcza jako wygłaszające przemowy.. Imię i nazwisko Przeczytaj uważnie tekst wiersza, a następnie wykonaj polecenia z nimi związane.. Środki stylistyczne w języku polskim.. Wzmacniają one ekspresję utworu oraz jego zabarwienie emocjonalne, a także decydują o jego pięknie i oryginalności.. EPITET - to tyle co określenie; określa cechę przedmiotu albo stosunek wypowiadającego do przedmiotu; występuje najczęściej w postaci przymiotników, rzadziej zaś w postaci imiesłowów, np.: "szklana równina".Środki stylistyczne: •pytanie retoryczne •antyteza •zgrubienie, zdrobnienie •neologizm •anafora, epifora •apostrofa •peryfraza, eufemizmDrodzy Uczniowie, w tym filmiku wyjaśniam, czym są środki poetyckie i wskazuję, jak należy je rozpoznawać.cliparty - domena publiczna2.. Odgadnij hasło: K W W L M A E C1) epitet a) cudowna pogoda b) jasne jak słońce c) słońce się śmieje d) piękna niczym wschód słońca 2) epitet a) telefon podskakuje b) telefon wibruje c) nowoczesny telefon d) telefon leżał niczym plażowicz na leżaku 3) ożywienie a) utworzyły się zaspy śniegu b) pada śnieg c) bałwan mrugnął do mnie d) zimne jak lód 4) ożywienie a) termometr …Quizy Środki stylistyczne..

Sprawdź swoją wiedzę na temat środków stylistycznych!

pytanie 1 z 15.. O ile przypadkowe powtórzenie wNazwy środków stylistycznych znajdują się w zestawie: wers, strofa, rym apostrofa, epitet, porównanie tren, elegia, sonet: 6.. Pobierz PDF Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.Wśród środków stylistycznych wyróżniamy tropy.. Hiperbola (wyolbrzymienie).. Oceń typ porównania i wyjaśnij kontekst kulturowy, jakiego używa poeta.Sprawdzian - środki stylistyczne Grupa B 1.. Przeczytaj informacje: Środki stylistyczne albo inaczej środki artystycznego wyrazu mają na celu wywołanie określonego efektu u odbiorcy.. Które z poniższych wyrażeń i zwrotów zaliczamy do animizacji?. poleca 81% 19136 głosów.. Śnieżną pierzynką cała przykryta w głębokim śnie była spowita.. Wyraz określający rzeczownik to: epitet; wyliczenie; porównanie; Sprawdź się w poniższych tematach: Hobbit, czyli tam i z powrotem - quiz.Środki stylistyczne.. Uważasz, że jesteś dobry z języka polskiego?. Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 102351 razy.. Dzieci się kąpią Dzieci się kąpią!. Wykonaj polecenia.. Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 10415 razy.. Powtórzenie.. "jak powój co pragnie się wić, jak zieleń rozhukana w maju, jak woda, co brzegi rwie, .Test sprawdza rozpoznawanie w tekście środków stylistycznych.. Peryfraza (omówienie)..

Quiz wiedzy o środkach stylistycznych w języku polskim.

Sprawdź się!. Filmy Komentarze.. Ojczyzno moja.". to: Środki stylistyczne DRAFT.. Srebrzyste pluski i swawolne skoki,Środki stylistyczne (epitet, porównanie, metafora) Znajdź parę wg Gchamot2 Klasa 6 Polski Przyporządkuj środki ochrony indywidualnej do odpowiedniej pracy.. Sprawdzian środki stylistyczne klasa 8 4) nadanie wyrazom znaczeń pieszczotliwych.Preview this quiz on Quizizz.. Test uczuć sprawdzi, jaki masz typ osobowości!. Zapraszam więc do rozwiązania tego quizu.. Sprawdź swoją wiedzę na temat środków stylistycznych!. 3)……………………………………………………… Zadanie 2.. O, wodo i słońce!. Powodzenia.. Wszystkie te określenia oznaczają jedno - określają poszczególne elementy wypowiedzi (najczęściej w formie liryki) oraz określają ich funkcje.. Macie podane definicje , przykłady i funkcje, jakie pełnią środki stylistyczne w tekście.. Pobierz PDF Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.a) pytanie retoryczne b) anafora c) zdrobnienie d) zgrubienie jak powój co pragnie się wić,Środki stylistyczne.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Powtórzenie - użycie tego samego wyrazu albo zespołu wyrazów kilka razy.. W poezji dominują metafory czyli przenośnie, bo przecież o emocjach i przeżyciach trudno mówić wprost..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt