Omów motyw cierpienia literaturze

Pobierz

Jako literaturę podmiotu, myślę nad: 1)"Księga Hioba".. Motyw cierpienia niezawinionego - mimo że Hiob był człowiekiem głęboko wierzącym, spotkały go rozliczne cierpienia: stracił majątek, został osierocony przez dzieci, zachorował na trąd.. W literaturze antycznej wątek ów pojawia się często, na przykład w dramatach Sofoklesa.. Przyczyny cierpienia mogą być różne: spowodowane bólem, strachem, chorobą, śmiercią kogoś bliskiego, nieszczęśliwą miłością.Motyw cierpienia w literaturze.. Temat, który wybrałam na prezentacje maturalną to: "Różnorodne ujęcia motywu cierpienia w literaturze.. Przedstawmy najważniejsze.. Za ten czyn został skazany na cierpienie: codziennie do przywiązanego do gór Kaukazu Prometeusza .Słowa Księdza Jana Twardowskiego najlepiej według mnie oddają sens cierpienia: Biedna rozpaczy uczciwy potworze strasznie ci tu dokuczają moraliści podstawiają nogę asceci kopią święci uciekają jak od jasnej cholery lekarze przepisują proszki żebyś sobie poszła nazywają cię grzechem a przecież bez ciebie byłbym stale uśmiechnięty jak prosię w deszcz wpadałbym w cielęcy zachwyt nieludzki okropny jak sztuka bez człowieka niedorosły przed śmiercią sam obok siebie .Motyw cierpienia w literaturze.. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.. Hamlet dowiedziawszy się o zabójstwie swego ojca, dokonanego za sprawą wuja, zaczyna pałać żądzą zemsty..

Motyw cierpienia w literaturze różnych epok.

Rozczarowania i przykrości są nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji.Motyw cierpienia.. "Dżuma" - A. Camus pokazuje całą rozpiętość ludzkiego cierpienia od fizycznych po moralne męki.. Mit o Prometeuszu ukazuje nam boskiego potomka Nieba i Ziemi, który ulepiwszy z łez i gliny człowieka, kradnie dla niego boski ogień , by ukochana przez niego istota była silna i mogła bronić się przed niebezpieczeństwami natury.• Motyw cierpienia realizowany jest w literaturze w sposób różnorodny.. W puli 280 pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 r. poja­wia­ją się aż trzy zagad­nie­nia zwią­za­ne z "Anty­go­ną" Sofo­kle­sa.. Już na kartach mitologii spotykamy się z cierpieniem.. Może być powodowane grzechem lecz i miłością.Cierpienie doprowadza go do ostateczności - kupiec porywa się na swoje życie.. Wynika to z faktu, że w księgach biblijnych nie ma jednoznacznej postawy wobec niego.. Centralnym zagadnieniem Księgi Hioba jest problem niezawinionego cierpienia, jego sensu wobec milczenia Boga.Także dla bohaterów literackich cierpienie jest nieodłącznym, często niechcianym towarzyszem życia.. W literaturze antycznej było wiele utworów, w których tematem przewodnim stawało się cierpienie.. Teza, która postawiłam w tym temacie brzmi: Różnorodność cierpienia podyktowana jest odmiennością doświadczeń życiowych bohaterów..

To motyw twórczy, refleksyjny.

2)"Lalka" Prusa.. "Antygona" Sofoklesa.. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!Motyw cierpienia - Motyw cierpienia w literaturze.. To uczucie zaczyna wyniszczać go emocjonalnie, staje się zupełnie innym człowiekiem.. W Biblii poznajemy historię Hioba, o którego duszę zakłada się Bóg z Szatanem i zsyła na bohatera liczne nieszczęścia.. Omów na wybranych przykładach.". W "Królu Edypie" i w "Antygonie" obserwujemy ludzi niszczonych .Jesteś w: Motywy literackie Cierpienie w sztuce Poleca: 74 / 100 % użytkowników, liczba głosów: 172 "Hiob i żona .. Werdykt Kreona staje się przyczyną nieszczęścia całej rodziny królewskiej.. Cierpienie wiąże się z bólem i wieloma przykrymi doświadczeniami, które sprawiają, że jak najszybciej chcemy się go pozbyć.. W "Antygonie" cierpienie towarzyszy bohaterom od samego początku.. Cierpiał między innymi ukarany Prometeusz.. W tym celu zażywamy różnego rodzaju leki, aby uśmierzyć fizyczne dolegliwości i udajemy się do psychologa lub rozmawiamy z najbliższymi w celu opanowania psychicznych udręk.Omów różne postacie cierpienia i postaw wobec niego, jakie występują w Biblii..

Motyw cierpienia w Biblii jest dość bardzo szeroki i trudny.

Robiła to na różne sposoby, tak jak różnie objawia się ten stan poprzez kolejne pokolenia śmiertelnych.W literaturze możemy więc znaleźć motyw cierpienia niezawinionego - Hiob, cierpienia człowieka poświęcającego się dla innych ludzi- Prometeusz, Chrystus, cierpienia fizycznego- św. Aleksy a także tysiące innych ludzi - ofiar wojen i Holokaustu, oraz różnego rodzaju cierpień duchowych.Motyw cierpienia po stracie bliskich.. Jego przyczyną jest dwóch mężczyzn poległych w bratobójczej walce, ale w rozterki duchowe najbardziej wprawia "uczestników" dramatu rozkaz wydany przez władcę.. "Inny świat" - G. Herling-Grudziński, opisując losy jeńców przetrzymywanych w łagrach, dotyka dna ludzkiego cierpienia.. Cierpienie, jak uczy nas Biblia, może być karą ale niejednokrotnie i swoistym wyróżnieniem (choć innym niż np. jak u późniejszych stygma-tyków).. Jej główny bohater z powodu zakładu między Bogiem a Szatanem, znosi liczne .. Cierpienie ludzkie ma wiele wymiarów, a literatura ukazywała je od zawsze.. Małgorzata, ukochana Fausta, przypłaca swoją miłość do mężczyzny cierpieniem.. Wystarczy przywołać takie tytuły jak "Tristan i Izolda", "Romeo i Julia", "Cierpienia młodego Wertera", "Nad Niemnem", "Lalka", "Wierna rzeka" czy "Mistrz i Małgorzata" i w zasadzie wszyscy wiedzą o jaki aspekt cierpienia chodzi.Cierpienia zadawane przez bóstwa to częsty motyw greckiej mitologii i literatury..

Omów funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach literackich."

Prometeusz to dobroczyńca ludzkości.. Z "Ksiegi Hioba" chcialbym wykorzystac niezawinione cierpienie .Motyw choroby - Motyw choroby w literaturze.. Hiob wiedział jednak, że jest niewinny.Witam serdecznie.. "Quo vadis" - H. Sienkiewicz opisuje tragedię i cierpienia pierwszych chrześcijan , którzy prześladowanie przez Nerona muszą umierać w okropnych męczarniach, rozszarpywani przez dzikie zwierzęta lub paleni żywcem.Artyści od wieków rozważali więc kwestie cierpienia - Witold Gombrowicz uważał wręcz, że jest ono najważniejszych doświadczeniem, jakie można analizować w sztuce.. Przykład wstępu: Z pewnością nie ma takiego człowieka, który w swoim życiu nie doświadczyłby niczego złego.. Nie jest łatwy mimo, że obecny w każdej epoce.. Postanowię w prezentacji udowodnić tą właśnie tezę.Literatura, jako bliska człowiekowi i jego problemom, starała się na różne sposoby oddać to cierpienie, uchwycić lament duszy za innym człowiekiem.. Cierpienie jako kara To chyba pierwsze biblijne ujęcie problemu cierpienia.Księga Hioba - Motyw cierpienia.. Cierpienie w sztuce, Serwis z motywami literackimi stworzony został z myślą o uczniach szkół średnich, głównie maturzystach.. Przyjaciele twierdzili, że cierpienie Hioba jest karą za winy.. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa.. W kontekście Pisma Świętego i omawianego motywu cierpienia nie sposób nie wspomnieć również o postaci Jezusa.. Dlatego wykradł z Olimpu ogień i podarował go ludziom.. Dżuma ogarniająca Oran stawia ludzi przed trudnymi wyborami.. • Cierpienie pojawiło się wraz z grzechem pierworodnym i zostaje wpisane w ludzką egzystencję.Motyw cierpienia.. Przyczynia się do śmierci matki, której podaje zbyt silny środek nasenny.W literaturze możemy więc znaleźć motyw cierpienia niezawinionego - Hiob, cierpienia człowieka poświęcającego się dla innych ludzi- Prometeusz, Chrystus, cierpienia fizycznego- św. Aleksy a także tysiące innych ludzi - ofiar wojen i Holokaustu, oraz różnego rodzaju cierpień duchowych.U samych początków literatury światowej - w Piśmie Świętym, w greckich mitach, eposach czy tragediach mowa jest o jego zaskakujących przyczynach, objawach i skutkach.. Prometeusz sprzeciwił się boskim zakazom, bo chciał pomóc człowiekowi.. Za to jednak spotkała go surowa kara.Cierpienie to częsty motyw w literaturze, niekiedy stawał się głównym tematem utworów literackich.. ( A. Osiecka) Motyw cierpień miłosnych jest chyba najczęściej spotykanym w literaturze.. Przeanalizuj, odnosząc się do wybranych utworów literackich.. • Literatura każdej epoki kreuje różnorakie portrety osób cierpiących.. Cierpienie człowieka, ból fizyczny i moralny to częsty motyw wypracowań maturalnych.. Zmianę dostrzegają w nim wszyscy - rodzina, przyjaciele, a przede .Omów na przykładach motyw cierpienia w Mitologii i Biblii.. • Literatura odzwierciedleniem i dowodem obecności cierpienia w życiu człowieka.. Jako pierwszy grecki bóg zszedł z Olimpu na ziemię i tam nauczył ludzi używania ognia (który skradł Heliosowi lub, w innych przekazach mitu, Hefajstosowi z kuźni).. 3)"Medaliony" Nałkowskiej.. Ten cierpiąc w Ogrójcu, prosi swego Ojca o oddalenie cierpienia, które jednak pokornie przyjmuje: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt