Informatyka w zarządzaniu sylabus

Pobierz

Informatyka to bardzo szeroka dziedzina.. IDENTYFIKACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYKORZYSTYWANYCH W ZARZĄDZANIU LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTW.. Koncepcja "zwinności" zarządzania jako, zakorzeniona w "smukłości" oraz World Class Manufacturing Practices, odpowiedź na niedostatek skuteczności paradygmatu likwidacji marnotrawstwa.. project manager, project developer, specjalista ds. marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTW.. Logistyka w e-biznesie NST.. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji.. Branding Miast i .Zarządzanie czasem Zarządzanie II stopnia.. Symulacja komputerowa jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka.. Logistyka w e-biznesie ST. Daj się zainspirować!. Kierunek studiów: Zarządzanie: Forma studiów: studia niestacjonarne: Poziom: pierwszego stopnia: Tytuł zawodowy absolwenta:Sylabus przedmiotu - Informatyka w zarządzaniu; Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (N1) Wydział .. Marketing międzynarodowy Narzędzia informatyki.. PrzedmiotInformatyka - Sylabusy 2021/2022 Informatyka - studia I stopnia Semestr zimowy: Administrowanie serwerem i usługami w środowisku Linux_Unix Algorytmy i struktury danych Analiza matematyczna i algebra liniowa NST Analiza matematyczna i algebra liniowa ST Artificial Intelligence Systems Bezpieczeństwo systemów informatycznychTypologia systemów informatycznych zarządzania..

dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości.

A A A. Zaloguj się .. szczególnie w zakresie inżynierii zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz za-stosowania informatyki w zarządzaniu.. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej / red. nauk.. Projektowanie modelu e-biznesu Psychologia w biznesie Seminarium i przygotowanie pracy dyplomoweji narzędzia Business Intelligence System w zarządzaniu przedsiębiorstwem.. Studia w WSEiZ pomogą Ci odkryć, co tak naprawdę Cię fascynuje - programowanie, praca grafika, a może aspekty typowo technologiczne.. Gospodarka oparta o inteligentne technologie cyfrowe.Kierunek studiów Informatyka Studia w zakresie (specjalność) Informatyka w procesach biznesowych Poziom studiów drugiego stopnia Forma studiów niestacjonarne Rok/semestr 1/1 Profil studiów ogólnoakademicki Język oferowanego przedmiotu polski Wymagalność obligatoryjny Liczba godzin Wykład 16 Ćwiczenia Laboratoria 16 Projekty/seminaria1.. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , Kwiecień 2010.. 8.INFORMATYKA W BIZNESIE Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Język kształcenia polski Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma studiów studia stacjonarne studia niestacjonarne Liczba semestrów 6 Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 ECTS Liczba godzin studia stacjonarne -1853 hstudia niestacjonarne -926 hW ten sposób oferujemy najwyższą jakość kształcenia, zorientowaną na pogłębianie wiedzy oraz zdobywanie praktycznych umiejętności..

W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej wersji.

Informatyka w zarządzaniu w przykładach i zadaniach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel,Rozszerzone opcje ułatwiające tworzenie tabel i zestawień ułatwiających zarządzanie apteką, zastosowanie programu EXCEL w codziennej pracy w aptece przy tworzeniu analiz - U2, U3 C3 - Ćwiczenie 3 - Moduł Kontrola Rozszerzone informacje dotyczące np. retaksacji E- recept, czy przygotowania zestawienia refundacyjnego - U1, U2Informatyka w zarządzaniu wykład 1 Wykład Joanna Palonka Uniwersytet Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Kurs Systemy informacyjne w zarządzaniu (SIS20) Rok akademicki 2021/2022 Pomocny?00 Udostępnij Komentarze Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodawać komentarze.Obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne (np. koncepcje i modele), jak również praktyczne (np. narzędzia i metodyki wykorzystywane w codziennej praktyce zarządzania ludźmi).. Kod przedmiotu: zl/iwzarz/WZ.IEZ-Z: Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych) Nazwa przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu: Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania: Grupy: Punkty ECTS i inne: (brak) zobacz reguły punktacji: Język prowadzenia: (brak danych) .Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 4 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) INFORMATYKA W Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIU 2) Kod przedmiotu: ROZ -Z1 14, ROZ Z2 3) 2014/2015Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 4) studia stacjonarneForma kształcenia: 5) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 6) ZARZĄDZANIE (ROZ)Kierunek studiów: 7) ogólnoakademickiProfil studiów:Informatyka w zarządzaniu: przedmiot wspólny: Konsulting ekonomiczno-środowiskowy: przedmiot wspólny: Logistyka: przedmiot wspólny: 5 / 1: Marketing: przedmiot wspólny: Marketing w handlu i usługach: ..

Szkoła Doktorska; ... Sylabus przedmiotu Informatyka w zarządzaniu: Informacje podstawowe.

Istota i zastosowanie analizy decyzyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.Informatyka i ekonometria: Informatyka w biznesie : Innowacyjna gospodarka miejska : International Economics : Komunikacja i psychologia w biznesie .. Turystyka i rekreacja: Zarządzanie: Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii : I - studia pierwszego stopnia; II - studia drugiego stopnia.. studia: niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.. Wydawnnictwo KUL, 2017 Przedmiot/grupa przedmiotów: Informatyka w zarządzaniu Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakościW trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty specjalizacyjne.. Sylabus przedmiotu Author: Akademia Podlaska Last modified by: Kasia Wąsowska Created Date: 12/20/2013 11:21:00 AMINFORMATYKA W BIZNESIE Poziom kształcenia studia drugiego stopnia Język kształcenia polski Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma studiów studia stacjonarne studia niestacjonarne Liczba semestrów 4 Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 ECTS Liczba godzin studia stacjonarne -919 hstudia niestacjonarne -514 hsylabus Z3 - Informatyka gospodarcza: Bezpieczeństwo systemów informatycznych: 3: 0 300 0 0 0 20 sylabus Inteligentne systemy zarządzania: 3: 0 300 0 0 0 20 ..

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; ... Sylabus przedmiotu Informatyka w zarządzaniu: Informacje podstawowe.

studia w zakresie: zarządzania.. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.Sylabus AGH.. nazwa kierunku: zarządzanie.. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium.. Zatem po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział oferuje ich kontynuację na studiach drugiego stopnia .Sylabus UEP.. Sławomir Partycki, Roman Sobecki, wyd.. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty specjalizacyjne.. Kierunek studiów: Zarządzanie: Forma studiów: studia niestacjonarne: Poziom: pierwszego stopnia: Tytuł zawodowy absolwenta:Drukuj sylabus: Informatyka w zarządzaniu Informacje ogólne.. Wrycza S.: Informatyka ekonomiczna.. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej typologii i roli systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanych, a także nabycie umiejętności wykorzystania standardowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt