Tematy zajęć świetlicowych wrzesień

Pobierz

Przywitanie dzieci, które uczęszczały na Świetlicę Szkolną oraz nowo przybyłych wychowanków.. Poznanie zasad obowiązujących w świetlicy.. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.12-16 września 2016 r. 19-23 września 2016 r. 26 -30 września 2016 r. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Powitanie uczniów klas pierwszych w świetlicy.. ŚWIETLICA SZKOLNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 WE WROCŁAWIU.. Zadania .. Gotowe scenariusze zajęć świetlicowych mają ogromną wartość dla nauczyciela, który potrzebuje inspiracji bądź też gotowego schematu według którego mógłby przeprowadzić swoje zajęcia w sposób ciekawy.. Zapoznanie z regulaminem obowiązującym w świetlicy, nawiązanie do kontraktu grupowego.. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH I ULICACHSZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY DLA KLAS I-VIII ROK SZKOLNY 2019/2020 WRZESIEŃ 1.POZNAJMY SIĘ -Powitanie nowych członków świetlicy, -Zabawy integracyjne w grupie (poznawanie swoich imion) - zabawy słowno-językowe, -Regulamin świetlicy, dyżury i obowiązki uczniów - pogadanka, -Poznawanie obyczajów i tradycji naszej świetlicy,Mini dekoracje świetlicy o tematyce świątecznej.. -Zebranie członków świetlicy: organizacja pracy świetlicy , przypomnienie regulaminu świetlicy, stołówki.. WRZESIEŃ.. wspólna rozmowa na temat zwierząt żyjących w naszej okolicy w lasach i na polach.. Organizacja pracy świetlicy..

Cele i zadania zajęć dydaktyczno - wychowawczych w świetlicy 1.

W naszej świetlicy znów gwar i zabawa.Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowanych na świetlicy Miesiąc Tematy tygodniowe Zadania szczegółowe WRZESIEŃ 1.. Jestem wesoła i bardzo szczęśliwa, Szkoła ponownie drzwi otworzyła.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. Będę nie tylko się pilnie uczyła, Ale na świetlicy zawsze - wzorem była.. Przywitanie dzieci w świetlicy.. Miesiąc Tematy tygodniowe Zadania Wrzesień Integracja grupy świetlicowej i organizacja pracy Ustalenie norm i zasad obowiązujących na świetlicy; zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, wdrażanie do jego przestrzegania.. Poznajemy wyposażenie sali.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowej - Zapoznanie z dziećmi i rodzicami Współpraca z rodzicami podczas zapisywania dzieci do świetlicy.Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. TEMATY TYGODNIA DO ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH.. Ustalenie norm i zasad obowiązujących na świetlicy; zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, wdrażanie do jego przestrzegania.Scenariusze zajęć świetlicowych.. Sprawdzenie zadania domowego z dnia poprzedniego.. Co to są zwierzęta nocne?Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno - techniczne Zajęcia ruchowe Zajęcia umuzykalniające Wrzesień Wspomnienia z " Jak spędziliśmy wakacje" - Wspomnienia z wakacji - Gry i zabawy integrujące Śpiewanie piosenek poznanych na wakacjach..

Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowana w świetlicy.

Bezpieczna świetlica.. Kto silniejszy:13-17.V.. 03.09 - 07.09-Zapoznanie uczniów z Regulaminem Świetlicy; - Integracja zespołu i zachęcenie do wspólnej zabawy;świetlicy.. -Integracja zespołu.. motywy folklorystyczne -malowanie zgodnie z kolorystyką charakterystyczną dla zwiedzanych regionów.. Łączenie kolorów - barwy zimne i ciepłe, kolorowanie mandaliTEMATYCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE Z PODZIAŁEM NA TYGODNIE I MIESIĄCE ROK SZKOLNY 2017/2018 "Świetlica - świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki" I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.09MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Żegnajcie wakacje!. Oglądanie filmów edukacyjnych.. -Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej Oglądanie filmów edukacyjnych.Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,Wspomnienia z wakacji - praca farbami.. Organizacja pracy świetlicy: ⎯ zapoznanie z regulaminem świetlicy szkolnej, ⎯ ustalenie norm obowiązujących w świetlicy, ⎯ integracja zespołu, ⎯ poznanie praw i obowiązków dzieci uczęszczających do świetlicyWrzesień w świetlicy..

JANA PAWŁA II W ROKITKACH Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

Czytanie prasy dla dzieci z biblioteczki świetlicy szkolnej.. Jaki kolor wpływa na nasze samopoczucie, nastój itp.- pogadanka, rozmowa kierowana.. Konkursy - "Jestem aktywny i grzeczny podczas zajęć świetlicowych"; Opracowała Renata KrólTematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowanych na świetlicy Miesiąc Tematy tygodniowe Zadania szczegółowe WRZESIEŃ 1.. Przy doborze grup będzie uwzględniony wiek oraz indywidualne potrzeby uczniów.. "To co lubię, to co kocham"- praca techniką.świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 I.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 Ustalenie norm i zasad obowiązujących na świetlicy; zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkamina świetlicy.Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne).. PAŹDZIERNIK Zwierzęta wokół nas.. Zajęcia relaksacyjne - "wiosenne popołudnia" 2.. Integracja grupy świetlicowej i organizacja pracy .. Tworzenie miłej atmosfery w grupie, terapia kolorem.. Podziwiane na wakacjach-.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.wychowawca świetlicy Gimnazjum nr 1 w Bytowie Szczegółowy plan pracy świetlicy Wrzesień 2005 Data Temat zajęć Uwagi 01.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2005/2006.. Integracja grupy świetlicowej i organizacja pracy.. Gry edukacyjne i planszowe.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. Ustalenie norm i zasad obowiązujących na świetlicy; zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami na świetlicy..

Zmiana dekoracji ściennej w świetlicy na tematycznie związaną z rozpoczęciem roku szkolnego.

-Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.. Uporządkowanie pomocy dydaktycznych.TEMAT TYGODNIA: SZCZEGÓŁOWY PLAN: 1.. 01.09.20 - 04.09.20 -Witaj szkoło!. Zapoznanie z Słuchanie piosenek dziecięcych.ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY.. -Poznanie praw i obowiązków uczestnika świetlicy szkolnej.. Walka kogutów.. 8 30 - 9 30 Oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci.III.. Zaczęły się lekcje, w świetlicy zabawy.. układanie krzyżówek z hasłem jesień.. Wrzesień.. Mój ulubiony kolor - farby.. Praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły: Zielone drzewko z ozdobami:-umiejętność pracy w zespole,-umiejętność projektowania drzewka oraz ozdób, Wystawa i prezentacja pracy.. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w czasie zajęć terenowych, pogadanka na temat właściwego zachowania się podczas wycieczek i zajęć w terenie.. Jesień jako pora roku.. W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM.. "Dywan utkany polnymi kwiatami" - praca z wykorzystaniem bibuły, gazet, papieru - dekorowanie świetlicy.. Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej) Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.. Odrabianie lekcji 5.. Gry i zabawy integracyjne 7.. -Poznajmy się - ja, moja rodzina, mój dom, szkoła, koledzy i kole żanki (wzajemna prezentacja dzieci i wychowawców świetlicy).. Znaczenie kolorów w naszym życiu.. Zajęcia prowadzone będą wg opracowanego planu pracy i harmonogramu.. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. Przygotowanie sali świetlicy do przyjęcia wychowanków.. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom utworzyliśmy bazę scenariuszy świetlicowych w portalu .w świetlicy szkolnej, udostępnionych pracowniach oraz sali gimnastycznej.. Wyścigi rzędów.. Wakacyjne wspomnienia .. Zbieranie i rozpoznawanie liści, darów jesieni, wykonywanie kompozycji jesiennej postaci, bukietów.Tematy tygodniowe.. Czytanie ze zrozumieniem.. Dni będą zapewne szybko mijały.. 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich patronem naszej szkoły .. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. Zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami zachowania się w Świetlicy Szkolnej - więcej.swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, zmian zachodzących jesienią w polu, w lesie, w sadzie.. I i II SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę.. - Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy, stołówce i na boisku - rozmowa kierowana.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ "KASKADA" WRZESIEŃ 1.. KształtowanieTematy tygodniowe .. -Rozmowy na temat poszanowania sprz ętu w świetlicy, gier , zabawek.1.. Zadania.. Zajęcia ART. 3.. Czytanie ze zrozumieniem 6.. Rebusomania - zagadki, rebusy, krzyżówki 4.. Zajęcia na holu z wykorzystaniem poduszek i kocyków: 1.. 02.09 Zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującymi w świetlicy.. NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. NA ROK SZKOLNY 2021/2022.. Realizacja programu "Cała szkoła czyta dzieciom" 8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt