Przeczytaj poniższy tekst wpisz w luki 1-5

Pobierz

Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) odpowiedni wyraz z ramki we właściwej formie.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie …DAM JAN .. literę, którą oznaczono brakujący fragment (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej lu3 Tekst z lukami Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wpisz w każdą lukę (1-5) literę, którą oznaczono brakujące pytanie (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz brakujące litery a nastepnie uzupełnij afisz tytułami w ktrych występują.. Wybór wielokrotny - pytania do tekstów.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. Konto usunięte Język angielski 2 0Zadanie: przeczytaj poniższy tekst i wstaw w luki zdania od 1 10 dear jane, thank you for your last letter 1 i am happy that you have decided to Rozwiązanie: pod numerem a wpisz num er 6 pod numerem 2 wpisz numer 3 pod numerem 3 wpisz numer 5 podPrzeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

(5pkt) Przeczytaj poniższy tekst.

Najlepiej w skrócie.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go , wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie .. HUGH LANE PAINTING ROBBERYprzeczytaj ponizszy tekst wpisz w kazda luke jeden wyraz z ramki 1.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i .Zadanie 4.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-3 zgodnie z treścią tekstu.. The most famous vampire of all time is Dracula.1.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.. Wstaw zdania oznaczone literami (A-E) w luki (7.1.-7.4.). Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 3.1.-3.3.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki..

(0-5) Przeczytaj poniższy tekst.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów .. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. F .Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C).. Witam potrzebuję odpowiedzi na te pytania o ile to możliwe na dzisiaj.. 2 Przeczytaj teksty 1 i 2.Dobierz brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spony tekst.Przeczytaj wywiad, z którego usunięto pięć pytań.. Tekst to 1.Wyjaśnij sens sformułowania "skansen rzeczywistości i cywilizacyjnej trwającej teraz w swym….. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uzupełnij luki 1-5 , używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.zgodnie z treścią tekstów.. ·Płakać jak bóbr nad rozlanym mlekiem.. Question from @Smarcelina747 - Szkoła podstawowa - PolskiPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens..

Przeczytaj tekst, z ...Zadanie 2.

Uwaga!Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Jedno zdanie zostMJA-1R Strona 5 z 15 Zadanie 5.. W każdą lukę (4.1.-4.5.). Przerysuj poniższy schemat do zeszytu i wykonaj poniższe polecenia a) Dopasuj ramki do odpowiednich miejsc schematu liryka Rodzaje literackie epika …Przeczytaj wywiad, z którego usunięto pięć pytań.. Uzupełnij luki w tekście (1-5) odpowiednimi zdaniami (A-F), tak aby był on spójny i logiczny.. ·Spaść jak kot na cztery łapy w kompot ·Pleść trzy po trzy co ślina na język przyniesie.. jeden wyraz został podany dodatkowo .. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Jeden wyraz został podany dodatkowo.| they.. Apr 05 2018 Przeczytaj tekst uzupełniając go wyrazami z ramki Zapisz w zeszycie wyrazy ktrych pisownię trudno ci zapamiętać 1 Zobacz .uzupelnij tekst podanymi wyrazami jeden wyraz nie pasuje do zadnej luki.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. Uwaga!. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. e) He didn't want to .przeczytaj poniższy tekst.. Uwaga: Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

Przeczytaj tekst.

Cool Clear Water More than 1,500 years ago, the people ofPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. C.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i.. ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt